Ochrana životního prostředí

Pomozte nám s ochranou naší planety, abychom ji zachovali i pro příští generace. Stačí málo – recyklací oblečení a bot pomůžete snížit emise oxidu uhličitého a ochráníte vodní toky před zbytečným znečišťováním. Zároveň zamezíte nadměrnému plýtvání zdrojů. Níže najdete zajímavou statistiku textilního průmyslu a jeho dopady na životní prostředí.

Náklady na textilní průmysl

Textilní a obuvnický průmysl je jedeno z nejnáročnějších odvětví co se týče spotřeby nejrůznějších surovin potřebných pro vyprodukování výrobků pro spotřebitele.

Pro výrobu textilního zboží a bot je zapotřebí obrovské množství elektrické energie, která je získávána především pomocí uhelných elektráren. Nejen tímto se v znečišťování planety řadí textilní průmysl na druhé místo, hned za ropný průmysl.

Pro dodávku potřebné elektřiny je ročně vyprodukováno přibližně 300 milionů metrických tun oxidu uhličitého (1). To je ekvivalentní s ročními emisemi 65 217 391 osobních automobilů!
(průměrný osobní automobil vyprodukuje 4,6 metrické tuny oxidu uhličitého (2))

Kromě ohromného množství energie, spotřebovává tento průmysl ve velkém objemu také čerstvou vodu a dřevní hmotu.

Pro uspokojení celosvětové poptávky po nových výrobcích je ročně spotřebováno nejméně 215 miliard metrů krychlových vody (1).

Nejvíce je spotřebováno při výrobě tkaniny. Zde má největší podíl bavlna, pro kterou je třeba 43,5 miliard metrů krychlových vody ročně i přes to, že bavlněných tkanin se vyrobí pouze 24% z celého objemu výroby všech látek.

Další spotřebovávanou surovinou je ropa, která se používá pro výrobu polyesterových tkanin. Každý rok je to téměř 70 milionů barelů ropy (3). Jeden barel je 158,9 litrů – polyesterové tkaniny tedy spotřebují asi 11 miliard litrů ropy.
Polyester je nyní jednou z nejpoužívanějších tkanin na světě, ale přirozeně se bude tento materiál rozkládat déle než 200 let.

Látky jako viskóza, rayon nebo lyocell jsou vyráběny z dřevní hmoty – ročně se pro toto využití porazí více než 70 milionů stromů (3). Pro vyprodukování dostatečného množství kyslíku pro jednoho člověka je zapotřebí sedm až osm vzrostlých stromů. Výrobou těchto tkanin se sníží produkce kyslíku o množství, které spotřebuje 10 000 000 lidí (celá Česká republika) (4).

Znečištění produkované textilním průmyslem

Celkové emise připadající na textilní a obuvnický průmysl jsou na celém světě zastoupeny podílem 8,1% z celkového objemu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry. Je to přibližně 3,99 miliardy metrických tun (1).

Znečištění vodních toků a moří umělými mikrovlákny a syntetickými textiliemi zastupuje 85% podíl lidského odpadu nalezeného na mořských březích (3). Nejen že tento materiál ohrožuje vodní ekosystémy, ale dostává se i do naší stravy v podobě mořských plodů.

Voda je znečištěna nejen hotovými výrobky a zbytkovým odpadem, ale i chemikáliemi použitými při výrobě tkanin. Barviva a ostatní chemikálie využívané v textilním průmyslu jsou často vypouštěny do vodních toků a přímo znečišťují řeky a moře. Objem chemikálií pro textilní průmysl představuje celou čtvrtinu celosvětové produkce všech chemikálií (3).

Každoročně je průměrně vyprodukováno 92 milionů tun textilního odpadu – nejen při výrobě, ale především oblečení, které lidé vyhodí. Až 95% textilu na pozemních skládkách, který se ročně uloží, by mohlo být dále používáno nebo recyklováno (5). Syntetické materiály použité v tkaninách se mohou rozkládat desítky až stovky let. Některé materiály se nemusí rozložit vůbec.

Jak můžeme pomoci

Pomoci může každý a není to vůbec složité. Stačí když budete oblečení používat déle. Průměrná doba používání nového oblečení není ani rok. Pokud chcete svůj šatník obměňovat častěji, můžete nakupovat už použité oblečení. Životnímu prostředí také pomůže, když Vaše oděvy, které již nechcete, předáte dál nebo věnujete na charitu.

Příklad správného používání oblečení: pokud oblečení (libovolné) budete nosit rok a déle nebo ho oblečete alespoň 50 krát, vytvoří se až o 400% méně emisí oxidu uhličitého, než když by bylo oblečení používáno jeden až dva měsíce nebo bylo oblečeno pouze 5 krát.

Použité zdroje

(1) – Studie společnosti Quantis z roku 2018 mapující roky 2005 až 2010 a předpověď pro roky 2020 a 2030 – https://quantis-intl.com/wp-content/uploads/2018/03/measuringfashion_globalimpactstudy_full-report_quantis_cwf_2018a.pdf

(2) – Studie emisí automobilů – https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle

(3) – Podílu textilního průmyslu na globálním oteplování – Forbes – https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2015/12/03/making-climate-change-fashionable-the-garment-industry-takes-on-global-warming/#413cf2d479e4

(4) – Produkce a spotřeba kyslíku – https://www.sciencefocus.com/planet-earth/how-many-trees-does-it-take-to-produce-oxygen-for-one-person/

(5) – Pohled na problémy textilního průmyslu – https://static1.squarespace.com/static/582d0d16440243165eb756db/t/59df03502994caa6a870c9ee/1507787603580/EcoChic+Design+Award+2017_AdditionalResources_EN_Final.pdf